Bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Bài 83 trang 92 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 83 trang 92 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 83 trang 92 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 11 chương 2 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập nhân hai số nguyên cùng dấu khác.

Đề bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giá trị của biểu thức \((x - 2) . (x + 4)\) khi \(x = -1\) là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. \(9\);                             B. \(-9\);

C. \(5\);                             D. \(-5\).

» Bài tập trước: Bài 82 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 92 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Thay \(x = -1\) vào biểu thức đã cho sau đó thực hiện phép tính để tìm ra kết quả. 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 83 trang 92 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Thay giá trị của x trong biểu thức bởi -1 rồi tính giá trị của biểu thức. Ta được:

\([(-1) - 2].[(-1) + 4] = [- (1+2) ]. (4-1)\)

\(= (-3).3 = - (3.3) = -9\)

Chọn B.

» Bài tập tiếp theo: Bài 84 trang 92 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 83 trang 92 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top