Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 8 trang 101 SGK Hóa học 8

Giải bài 8 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 : Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi ...

Đề bài:

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.

a) Tính khối lượng kali pemanganat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và hao hụt 10%?

b) Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO₂ thì lượng kali clorat cần dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ rõ điều kiện phản ứng.

 

Lời giải đáp án bài tập 8 trang 101 sgk Hóa lớp 8

Thể tích khí oxi cần dùng: 0,1.20.100/90 = 2,22 lít.

nO₂ = 2,22/22,4 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân KMnO₄:

2KMnO₄ → O₂ + K₂MnO4 + MnO₂.

nKMnO₄ = 2.2,22/22,4 (mol)

mKMnO₄ = 2,22.2.158/22,4 = 31,32 (g).

Phương trình phản ứng nhiệt phân KClO₃:

2KClO₃ → 2KCl + 3O₂.

nKClO₃ = 2.2,22/22,4.3 mol.

mKClO₃ = 2.2,2.122,5/22,4.3 = 8,1g.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 8 trang 101 SGK Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu