Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 7 trang 101 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập 7 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 : Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa.

Đề bài:

Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:

a) 2H₂ + O₂ → 2H₂O.

b) 2Cu + O₂ → 2CuO.

c) H₂O + CaO → Ca(OH)₂.

d) 3H₂O + P₂O₅ → 2H₃PO₄.

 

Đáp án bài 7 trang 101 sgk Hóa học lớp 8

Các phản ứng xảy ra sự oxi hóa: a), b).

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 7 trang 101 sgk Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu