Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải bài 7 trang 89 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 89 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:

a) Fe, Fe2+, Fe3+, Zn, Zn2+, Ni, Ni2+, H, H+, Hg, Hg2+, Ag, Ag+.

b) Cl, Cl-, Br, Br-, F, F-, I, I-.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ.

+ Kim loại có tính khử càng mạnh thì cation tương ứng của nó có tính oxi hóa càng yếu.

+ Phi kim có tính oxi hóa càng mạnh thì anion tương ứng của nó có tính khử càng yếu.

Đáp án bài 7 trang 89 sgk hóa học lớp 12

a) Tính khử giảm dần theo thứ tự:  Zn > Fe > Ni > H > Hg > Ag

Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: Zn2+ < Fe2+ < Ni2+ < H+ < Hg2+ < Fe3+ < Ag+

b) Tính khử giảm dần theo thứ tự: I > Br > Cl > F

Tính oxi hóa tăng dần theo thứ tự: I < Br < Cl < F

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    16:39 PM
23/07/2018    16:39 PM
Back to top