Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 8 trang 89 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 8 trang 89 sách giáo khoa hóa học lớp 12

Đề bài

Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi

A. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại

B. Khối lượng riêng của kim loại

C. Tính chất của kim loại

D. Các electron tự do trong tinh thể kim loại

Đáp án bài 8 trang 89 sgk hóa học lớp 12

Đáp án D. Các electron tự do trong tinh thể kim loại

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    18:44 PM
23/07/2018    18:44 PM
Back to top