Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 7 trang 55 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 55 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niutơn trên mét vuông.

D. niutơn trên mét.

Trả lời

Đáp án A.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 7 trang 55 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
09/08/2018    22:23 PM
09/08/2018    22:23 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu