Đáp án bài 7 trang 44 sách giáo khoa giải tích 12

Xuất bản: 12/06/2018 - Cập nhật: 18/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 7 trang 44 SGK giải tích lớp 12 .

Đề bài

Câu hỏi bài 7 trang 44 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Thay tọa độ điểm đề bài đã cho vào công thức hàm số để tìm m.

b) Thay giá trị m đã cho vào công thức hàm số, sau đó khảo sát và vẽ đồ thị hàm số theo các bước.

c) Xác định tọa độ điểm đề bài cho tung độ bằng cách thay tung độ đề bài đã cho vào công thức hàm số để tìm hoành độ các điểm đó.

+) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại  M(Xo;Yo) bằng công thức:
Hướng dẫn giải bài 7 trang 44 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 7 trang 44 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 7 trang 44 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 7 trang 44 sgk giải tích lớp 12 phần 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM