Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12

Tham khảo cách làm và đáp án bài tập 5 trang 44 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12

Đề bài:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

y = -x³ + 3x + 1

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình sau theo tham số M.

x³ - 3x + m = 0

Hướng dẫn giải

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3.

b) Dựa vào đồ thị hàm số câu a để biện luận số nghiệm của phương trình.

+) Số nghiệm của phương trình f(x) = a là số giao điểm của đồ thị hàm số  y = f(x) với đường thẳng y = a.

+) Khi đó dựa vào đồ thị hàm số để xác định số giao điểm và kết luận

Đáp án bài 5 trang 44 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 5 trang 44 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 5 trang 44 sgk giải tích lớp 12
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 44 SGK Giải tích lớp 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu