Bài 4 trang 44 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 44 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

Câu hỏi bài 4 trang 44 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Khảo sát sự biến thiên của các hàm số y = f(x) lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số.

+) Số nghiệm của phương trình f(x) = a
 là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) với đường thẳng y = a

+) Khi đó dựa vào đồ thị hàm số để xác định số giao điểm và kết luận.

Đáp án bài 4 trang 44 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 4 trang 44 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 4 trang 44 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c bài 4 trang 44 sgk giải tích lớp 12

  • Xem thêm

» Bài tiếp theo: Bài 5 tr 44 sgk Toán 12

» Bài tham khảo: sgk Toán 12 - Bài 3 trang 43

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu