Bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Bài 66 trang 87 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 66 trang 87 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 9 chương 2 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết: \(4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)\) 

» Bài tập trước: Bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 87 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước rồi sử dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "-" đổi thành dấu "+". 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)\)

\(4 - 24         = x - 9\)

\((-20)          = x - 9\)

\((-20) + 9    = x\)

 \(   -11         = x \)

hay \(x = -11\)

Đáp số:  \(x = -11\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 66 trang 87 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top