Bài 64 trang 64 SGK Đại số 9

Xuất bản ngày 13/07/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải bài 64 trang 64 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 9 tập 2 : Tìm kết quả đúng cho bài toán tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị.

Đề bài:

Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị. Kết quả của bạn Quân là 120. Hỏi nếu làm đúng đầu bài đã cho thì kết quả phải là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Lập phương trình

1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng bài toán yêu cầu tìm)

2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 

3) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình, đối chiếu với điều kiện ban đầu và kết luận.

Đáp án bài 64 trang 64 sgk Đại số lớp 9 tập 2

Gọi x là số dương mà đấu bài cho, x > 0

Bạn Quân đã chọn số (x – 2) để nhân với x .

Theo đề bài, ta có: x (x – 2) = 120 hay x² – 2x – 120 = 0

Giải phương trình ta được x = 12 (thỏa mãn) và x = −10 (loại)

Theo đầu bài yêu cầu tìm tích của x với x + 2

Vậy kết quả đúng phải là: 12.14 = 168

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM