Bài 6 trang 44 SGK Tin học 10

Xuất bản: 25/11/2018

Giải bài 6 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

Xem lại bài trướcBài 5 trang 44 SGK Tin học 10

Trả lời​​​​​​​ bài 6 trang 44 SGK Tin học 10:

Xác định bài toán

-  Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2..., aN.

-  Output: Dãy A được sắp xếp lại thành dãy không tăng:

  • Ý tưởng:  Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước nhỏ hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa.

Thuật toán Cách liệt kê:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,,a2..., aN;

Bước 2: M  <- N ;

Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;

Bước 4: M <- M-1, i <- 0

Bước 5: i <- i+1

Bước 6: Nếu i>M thì quay lại bước 3

Bước 7: Nếu ai < ai+1thì tráo đổi  ai và ai+1 cho nhau

Bước 8: Quay lại bước 5

Sơ đồ khối:

Bài 6 trang 44 SGK Tin học 10

>> Xem thêm tại doctailieu.com:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM