Bài 3 trang 44 SGK Tin học 10

Xuất bản: 24/11/2018

Giải bài 3 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự - tiết Bài toán và thuật toán.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Xem lại bài trướcBài 2 trang 44 SGK Tin học 10

Trả lời bài 3 trang 44 SGK Tin học 10​​​​​​​:

Thuật toán tìm kiếm tuần tự:

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,...a2,...aN và khoá k

Bước 2. i

Bước 3. Nếu ai= k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4. i

Bước 5. Nếu i > N thì thông báo dãy A không có sô hạng nào có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay lại bước 3.

Tính dùng cùa thuật toán tìm kiếm tuần tự: nghĩa là thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần bước tính.

Thuật toán chia làm hai trường hợp

- Nếu tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A (ai= k) thì thông báo chỉ số i (vị trí tìm thấy khoá k trong dãy A), rồi kết thúc.

- Nếu không tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A, vì bước 4 thực hiện việc tăng giá trị của i lớn hơn 1, nên sau N lần thì i > N, thông báo dãy A không có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc.

>> Xem bài tiếp theo Bài 4 trang 44 SGK Tin học 10 hoặc hướng dẫn giải các bài tập khác trong chương trình Tin học lớp 10 tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM