Bài 4 trang 44 SGK Tin học 10

Xuất bản: 24/11/2018

Giải bài 4 trang 44 Sách giáo khoa Tin học lớp 10: Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Xem lại bài trướcBài 3 trang 44 SGK Tin học 10

Trả lời bài 4 trang 44 SGK Tin học 10​​​​​​​:

-  Xác định bài toán:

Input: Số N và dãy N số a1, a2...,aN.

Output: Giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy số.

- Ý tưởng:

  • Khởi tạo giá trị Min = a1.
  • Lần lượt nhận giá trị /i từ 2 đến N, so sánh giá trị số hạng a1 với  giá trị Min, nếu ai < Min thì Min nhận giá trị mới ai

- Thuật toán:

Mô tả thuật toán theo cách liệt kê:

Bước 1. Nhập N và dãy a1,....aN;

Bước 2. Min <- ai,  i <- 2

Bước 3. Nếu i > N thì đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

Bước 4.

Bước 4.1: Nếu ai < Min thì Min <- ai

Bước 4.2: i <- i+1 rồi quay lại bước 3

Sơ đồ khối:

Bài 4 trang 44 SGK Tin học 10

>> Xem thêm tại doctailieu.com:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM