Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 85 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 12.

Đề bài

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch

UPQ= 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng 

UPN = UNQ =60 V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

Câu hỏi bài 5 trang 85 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Hệ số công suất: cosφ = R/Z = UR/U

Đáp án bài 5 trang 85 sgk vật lý lớp 12

Đáp án A.

+ Ta có: 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 85 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    16:43 PM
13/08/2018    16:43 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu