Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 85 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 85 sách giáo khoa vật lý lớp 12.

Đề bài

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch

UPQ= 60√2cos100πt (V), các điện áp hiệu dụng

UPN = UNQ =60 V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

Câu hỏi bài 5 trang 85 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Hệ số công suất: cosφ = R/Z = UR/U

Đáp án bài 5 trang 85 sgk vật lý lớp 12

Đáp án A.

+ Ta có: 

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X