Giải bài 4 trang 85 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 85 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10 Ω; ZL = 8 Ω; ZC = 6 Ω với tận số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f;                B. là một số > f;

C. là một số = f;               D. không tồn tại.

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết về điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hượng điện

Đáp án bài 4 trang 85 sgk vật lý lớp 12

Đáp án A.

+ Để có hệ số công suất bằng 1 thì mạch phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Đáp án bài 4 trang 85 sgk lý lớp 12
 

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X