Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 85 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 85 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng

Mạch điện xoay chiều nối tiếp R = 10 Ω; ZL = 8 Ω; ZC = 6 Ω với tận số f. Giá trị của tần số để hệ số công suất bằng 1:

A. là một số < f;                B. là một số > f;

C. là một số = f;               D. không tồn tại.

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết về điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hượng điện

Đáp án bài 4 trang 85 sgk vật lý lớp 12

Đáp án A.

+ Để có hệ số công suất bằng 1 thì mạch phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Đáp án bài 4 trang 85 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 85 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
13/08/2018    14:52 PM
13/08/2018    14:52 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu