Giải toán lớp 11: Đáp án bài 5 trang 64 SGK đại số và giải tích

Hướng dẫn giải bài 5 trang 64 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Phép thử và biến cố

1. Đề bài

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1,2,3,4,5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7,8,9,10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Kí hiệu A,B,CA,B,C là các biến cố sau:

A: "Lấy được thẻ màu đỏ"

B: "Lấy được thẻ màu trằng"

C: "Lấy được thẻ ghi số chẵn"

Hãy biểu diễn các biến cố A,B,CA,B,C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu.

2. Đáp án

Phép thử T được xét là: "Từ hộp đã cho, lấy ngẫu nhiên một thẻ".

a) Không gian mẫu được mô tả bởi tập Ω={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

b)

A={1,2,3,4,5}

B={7,8,9,10}

C={2,4,6,8,10}

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 11: Đáp án bài 5 trang 64 SGK đại số và giải tích để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu