Bài 5 trang 195 SGK Vật lí 11

Xuất bản: 12/10/2018 - Tác giả:

Giải bài 5 trang 195 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 thuộc bài 30 giải bài toán về hệ thấu kính

Câu hỏi

Một thấu kính mỏng phẳng - lõi L₁ có tiêu cự f₁ = 60 cm được ghép sát đồng trục với một thấu kính mỏng phẳng - lồi khác L₂ có tiêu cự f₂ = 30 cm. Mặt phẳng của hai thấu kính sát nhau.

Thấu kính L₁ có đường kính rìa gấp đôi đường kính rìa của thấu kính L₂. Một điểm sáng S nằm trên trục chính của hệ, trước L₁.  

a) Chứng tỏ có hai ảnh của S được tạo bởi hệ.

b) Tìm điều kiện về vị trí của S để hai ảnh đều thật và hai ảnh đều ảo.

Xem thêm bài tập trước: Giải bài 4 trang 195 sách giáo khoa Vật lí 11

Trả lời bài 5 trang 195 SGK Vật lí 11

a)

Khi chùm tia sáng từ S tới các điểm tới từ miền vành ngoài của thấu kính L₂ trở ra thì chỉ đi qua thấu kính L₁ và chùm tia ló sẽ tạo ảnh S₁

Còn chùm tia sáng từ S tới các điểm tới trong trong khoảng từ tâm thấu kính tới miền vành của thấu kính L₂ thì đi qua cả hai thấu kính L₁ và L₂ và chùm tia ló sẽ tạo ảnh S₂.

Sơ đồ tạo ảnh: 

Bài 5 trang 195 SGK Vật lí 11

⇒ Hai hình ảnh S₁ và S₂ không trùng nhau

b) Vì f₂ > f₁₂ nên:

* Điều kiện để hai ảnh S₁, S₂ đều thật là: d₁ và d₂ > fmax = f₂ = 30cm

* Điều kiện để hai ảnh S₁, S₂ đều ảo là∶d₁ và d₂ < fmin = f₁₂ = 20cm

*****
Xem lại tổng hợp bài tập bài 30 SGK vật lí lớp 11!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM