Bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11

Xuất bản: 11/10/2018 - Cập nhật: 22/10/2018 - Tác giả:

Giải bài 2 trang 195 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 thuộc bài 30 giải bài toán về hệ thấu kính - Chương 7 : Mắt. Các dụng cụ quang

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Tiếp theo các giả thiết cho ở bài 1 trang 195 SGK Vật lí 11.

Đặt giữa L₁ và H một thấu kính hội tụ L₂. Khi xê dịch L₂, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L₂ tạo được điểm sáng tại H.

Tiêu cự của L₂ là bao nhiêu ?

A. 10 cm.

B. 15 cm.

C. 20 cm.

D. Một giá trị khác A, B, C.

Đáp án giải bài 2 trang 195 SGK Vật lí 11

Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

AB → A₁B₁ → A₂B₂ (L₁)→(L₂)

d₁   d′₁  ⇔  d₂   d′₂

Trong đó d₁ = ∞

=> d′₁ = f₁ = −10cm

=>d₂ = O₁O₂ − d′₁ = a − (− 10 ) = a + 10

Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của (O₂) tạo được điểm sáng tại H là:

d₂ = d′₂

d₂ + d′₂ = S₁H = 80 cm

=> d₂ = d′₂ = 40 cm

Tiêu cự của (O₂) là :

f = d₂d′₂/(d₂+ d′₂)= 20cm

=> Chọn đáp án: C.

***********

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM