Bài 4 trang 195 SGK Vật lí 11

Xuất bản: 11/10/2018 - Tác giả:

Giải bài 4 trang 195 sách giáo khoa Vật lí lớp 11 thuộc bài 30 giải bài toán về hệ thấu kính

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Một hệ bao gồm hai thấu kính (L₁ )và (L₂) đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L₁) trùng với tiểu điểm chính của (L₂). Chiếu một chùm tia sáng song song tới (L₁) theo bất kì.

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi (L₂) cũng là chùm tia ló song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trườn hợp:

- (L₁) và (L₂) đều là thấu kính hội tụ.

- (L₁) là thấu kính hội tụ; (L₂) là thấu kính phân kì.

- (L₁) là thấu kính phân kì; (L₂) là thấu kính hội tụ.

Lời giải bài 4 trang 195 SGK Vật lí 11

a) Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

Trong đó:

Hệ gồm hai thấu kính L₁ và L₂ đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L₁) trùng với tiêu điểm vật chính của L₂ ⇒ a=O₁ O₂ = f₁+f₂

Chùm tia sáng tới song song: > d₁ = ∞ ⇒ d₁'=f₁

⇒ d₂ = a-d₁' = f₂ ⇒ d₂'=∞

⇒ chùm tia ló ra khỏi (L₂) cũng là chùm tia song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trường hợp:

L₁ và L₂ đều là thấu kính hội tụ:

L₁ và L₂ đều là thấu kính hội tụ

L₁ là thấu kính hội tụ; L₂ là thấu kính phân kì:

L₁ là thấu kính hội tụ; L₂ là thấu kính phân kì

L₁ là thấu kính phân kì; L₂ là thấu kính hội tụ:

L₁ là thấu kính phân kì; L₂ là thấu kính hội tụ

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM