Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 5 trang 194 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 194 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân phân rã giảm đi với thời gian t theo quy luật

A. -αt + β (α, β > 0)

B. 1/t

C. 1/√t

D.e-λt

Hướng dẫn giải

Định luật phóng xạ: Số hạt nhân phân rã của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ: N = N0.e-λt

Đáp án

Đáp án D.

Số hạt nhân phân rã của một nguồn giảm theo quy luật hàm số mũ: N = N0.e-λt

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    18:54 PM
24/08/2018    18:54 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu