Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 194 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 194 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α.                   B. Phóng xạ β-.

C. Phóng xạ β+.                 D. Phóng xạ ɣ.

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết về các dạng phóng xạ

Đáp án

Đáp án D

Phóng xạ ɣ không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    16:49 PM
24/08/2018    16:49 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu