Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 4 trang 194 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 194 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α.                   B. Phóng xạ β-.

C. Phóng xạ β+.                 D. Phóng xạ ɣ.

Hướng dẫn giải

Sử dụng lí thuyết về các dạng phóng xạ

Đáp án

Đáp án D

Phóng xạ ɣ không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 194 sách giáo khoa lý lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    16:49 PM
24/08/2018    16:49 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu