Bài 5 trang 163 SGK Giải tích 11

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài 5 trang 163 sách giáo khoa Toán đại số và giải tích lớp 11

Đề bài

Cho y = x3 − 3x2 + 2 .

Tìm x để : a) y ′ > 0 b) y ′ < 3

Đáp án - hướng dẫn giải bài 5 tr. 163 sgk Giải tích 11

Đáp án bài 5 trang 163 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

»» Bài trước: Bài 4 trang 163 SGK Giải tích 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top