Bài 3 trang 163 sgk toán đại 11

Hướng dẫn giải bài 3 trang 163 SGK đại số và giải tích lớp 11.

1. Đề bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
Đề bài 3 trang 163 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn bài 3 trang 163 sgk toán đại 11

Đáp án bài 3 trang 163 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b c
Đáp án bài 3 trang 163 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu d f
 

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 163 SGK Toán 11

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top