Bài 4 trang 163 SGK đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 4 trang 163 SGK đại số và giải tích lớp 11

1. Đề bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Đề bài 4 trang 163 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11

2. Đáp án bài 4 trang 163 sgk Toán 11

Đáp án bài 4 trang 163 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b
Đáp án bài 4 trang 163 SGK toán đại số và giải tích lớp 11 câu c d

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 163 sgk Toán 11

doctailieu.com
Back to top