Đáp án bài 5 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 134 SGK Toán giải tích lớp 12

Đề bài

Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức Z thoả mãn điều kiện:

Câu hỏi bài 5 trang 134 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 5 trang 134 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 134 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 134 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top