Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 133 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 133 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

Tìm các số thực x và y , biết:

a) ( 3 x − 2 ) + ( 2 y + 1 ) i = ( x + 1 ) − ( y − 5 ) i ;

b) ( 1 − 2 x ) − i √ 3 = √ 5 + ( 1 − 3 y ) i ;

c) ( 2 x + y ) + ( 2 y − x ) i = ( x − 2 y + 3 ) + ( y + 2 x + 1 ) i .

Hướng dẫn giải[/anchor]

Hướng dẫn giải bài 2 trang 133 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 133 sgk giải tích lớp 12

Từ định nghĩa bằng nhau của hai số phức, ta có:

Đáp án bài 2 trang 133 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top