Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 133 SGK giải tích

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 133 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

Tìm các số thực x và y , biết:

a) ( 3 x − 2 ) + ( 2 y + 1 ) i = ( x + 1 ) − ( y − 5 ) i ;

b) ( 1 − 2 x ) − i √ 3 = √ 5 + ( 1 − 3 y ) i ;

c) ( 2 x + y ) + ( 2 y − x ) i = ( x − 2 y + 3 ) + ( y + 2 x + 1 ) i .

Hướng dẫn giải[/anchor]

Hướng dẫn giải bài 2 trang 133 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 133 sgk giải tích lớp 12

Từ định nghĩa bằng nhau của hai số phức, ta có:

Đáp án bài 2 trang 133 sgk giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 12: Đáp án bài 2 trang 133 SGK giải tích để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu