Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 12 SGK Hóa 12

Giải bài 5 trang 12 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este ...

Đề bài:

Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

Hướng dẫn giải

Nắm được các khái niệm:

- Chỉ số axit: Số mg KOH cần dùng để trung hòa hết axit có trong 1 gam chất béo

- Chỉ số xà phòng hóa: Số mg KOH cần dùng để trung hòa hết lượng axit và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo

Đáp án bài 5 trang 12 sgk Hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 12 sgk hóa lớp 12
 

» Xem thêm: Giải bài 4 trang 11 sgk Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    16:45 PM
16/07/2018    16:45 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top