Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 4 trang 11 sgk Hóa 12

Giải bài tập 4 trang 11 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa ...

Đề bài

Trong chất béo luôn có một lượng nhỏ axit tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong một gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo trên.

Hướng dẫn giải

Chỉ số axit của chất béo là số miligam KOH dùng để trung hòa axit trong 1 gam chất béo

Đáp án bài 4 trang 11 sgk hóa học lớp 12

nKOH=CM.V=0,1.3,0=0,3 mmol =>mKOH=0,3.56=16,8 mg

Để trung hòa hết axit trong 2,8 gam chất béo cần 16,8 mg KOH

=> 1    gam          →        6 mg KOH

Vậy chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 6.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêmĐáp án bài 5 trang 12 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    14:54 PM
16/07/2018    14:54 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top