Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 1 trang 11 sgk Hóa 12

Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 11 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau

Đề bài

Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

- Nắm được khái niệm chất béo: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.

- Nắm được đặc điểm về cấu tạo và tính chất vật lí của dầu ăn và mỡ động vật.

» Xem thêmCách giải bài 2 trang 11 sgk Hóa 12

Đáp án bài 1 trang 11 sgk Hóa học lớp 12

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Công thức cấu tạo chung của chất béo là:

Đáp án bài 1 trang 11 sgk hóa lớp 12
 

Trong đó R1, R2, Rlà gốc axit béo có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Dầu ăn và mỡ động vật đều là este của glixerol và các axit béo. Chúng khác nhau ở chỗ:

- Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

- Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hidrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

--------------------------------------------------------------------

Theo dõi và tham khảo thêm cách giải chi tiết các bài tập Hóa học lớp 12 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    12:16 PM
16/07/2018    12:16 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top