Bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Bài 40 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 40 trang 24 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 40 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập so sánh phân số khác.

Đề bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất.

» Bài tập trước: Bài 39 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 40 trang 24 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Lập các phân số rồi quy đồng mẫu các phân số vừa tìm được. Cũng có thể so sánh một số phân số đơn giản hơn với nhau rồi chọn phân số lớn nhất trong chúng để so sánh với những phân số còn lại.

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 40 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a)

A) có 2 ô đen và có 6 ô là tổng số ô đen và ô trắng nên ta có phân số là: \(\dfrac{2}{6},\)

    B) \(\dfrac{5}{12},\)

    C) \(\dfrac{4}{15},\)

    D) \(\dfrac{8}{20},\)

    E) \(\dfrac{11}{30}.\)               

b) 

Ta đi quy đồng mẫu các phân số ở câu a.

Ta có: MCS (6,12,15,20,30) = 60

Thừa số phụ thứ nhất là: 60 : 6 = 10

Thừa số phụ thứ hai là: 60 : 12 = 5

Thừa số phụ thứ ba là: 60 : 15 = 4.

Thừa số phụ thứ 4 là: 60 : 20 = 3.

Thừa số phụ thứ 5 là: 60 : 30 = 2. 

\(\eqalign{ & {2 \over 6} = {{20} \over {60}} \cr & {5 \over {12}} = {{25} \over {60}} \cr & {4 \over {15}} = {{16} \over {60}} \cr & {8 \over {20}} = {{24} \over {60}} \cr & {{11} \over {30}} = {{22} \over {60}} \cr} \)

Lại có:

\(\begin{array}{l} \dfrac{{16}}{{60}} < \dfrac{{20}}{{60}} < \dfrac{{22}}{{60}} < \dfrac{{24}}{{60}} < \dfrac{{25}}{{60}}\\  \Rightarrow \dfrac{4}{{15}} < \dfrac{2}{6} < \dfrac{{11}}{{30}} < \dfrac{8}{{20}} < \dfrac{5}{{12}} \end{array}\)

Vậy lưới B sẫm nhất. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 41 trang 24 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 40 trang 24 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top