Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Bài 4 trang 6 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 4 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) 3 : 11 ;                         b) -4 : 7

c) 5 : (-13)                        d) x chia cho 3 (x ∈ Z).

» Bài tập trước: Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) có thể coi là phép chia a cho b (với b khác 0). 

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) 3 : 11 viết là:  \(\dfrac{3}{11}\);

b) -4 : 7 viết là:  \(\dfrac{-4}{7}\)

c) 5 : (-13) viết là:  \(\dfrac{5}{-13}\);

d) x chia cho 3 (x ∈ Z) viết là \(\dfrac{x}{3}\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 4 trang 6 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top