Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

6

Hướng dẫn làm bài 1: mở rộng khái niệm phân số

Bài 1 trang 5 SGK Toán 6 tập 2

Bài 1 trang 5 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 1 trang 5 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Bài 3 trang 6 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 3 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Bài 4 trang 6 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 4 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 2

Bài 5 trang 6 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bài 2 trang 6 sgk Toán 6

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 6 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 : Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?
Back to top