Giải bài 4 trang 49 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 49 SGK vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Nút, bụng của sóng dừng là gì ?

Trả lời

- Nút là những điểm tại đó biên độ giao động bằng không.

- Bụng là những điểm tại đó biên độ giao động cực đại

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X