Đáp án bài 4 trang 40 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 40 SGK Lý học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Viết phương trình sóng.

Trả lời

Nếu phương trình sóng tại nguồn O là uO = A.cos(ωt + φ) thì phương trình truyền sóng tại M trên phương truyền sóng là:  Đáp án bài 4 trang 40 sgk lý lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X