Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 1 trang 49 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 49 SGK vật lý lớp 12.

Đề bài

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Trả lời

Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    11:32 AM
20/07/2018    11:32 AM
Back to top