Giải bài 1 trang 49 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 49 SGK vật lý lớp 12.
Mục lục nội dung

Đề bài

Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Trả lời

Nếu vật cản cố định thì tại điểm phản xạ, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X