Trả lời câu hỏi bài 4 trang 36 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 36 sách giáo khoa sinh học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài:

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây ?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái
b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
d) Sự tạo thành hợp tử

Trả lời:

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử có bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài

Đáp án c  

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X