Đáp án bài 2 trang 36 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 36 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.

Trả lời:

Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 36 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
27/08/2018    10:13 AM
27/08/2018    10:13 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu