Hướng dẫn giải bài 4 trang 123 SGK hình học lớp 11

Cách giải 4 trang 123 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

  • (A) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
  • (B) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và song song với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
  • (C) Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c.
  • (D) Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với a thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (a,b)

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 4 trang 123

- (A) sai vì a, c có thể cắt nhau khi cùng nằm tron mặt phẳng vuông góc với b.

- (B) đúng vì c và b song song với nhau nên góc giữa a và c bằng góc giữa a và b . Mà a ⊥ b ⇒ a ⊥ c .

- (C) sai tương tự câu (A).

- (D) sai.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 4 trang 123 SGK hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu