Hướng dẫn giải bài 4 trang 123 SGK hình học lớp 11

Cách giải 4 trang 123 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

  • (A) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
  • (B) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và song song với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
  • (C) Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c.
  • (D) Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng c vuông góc với a thì c vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (a,b)

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 4 trang 123

- (A) sai vì a, c có thể cắt nhau khi cùng nằm tron mặt phẳng vuông góc với b.

- (B) đúng vì c và b song song với nhau nên góc giữa a và c bằng góc giữa a và b . Mà a ⊥ b ⇒ a ⊥ c .

- (C) sai tương tự câu (A).

- (D) sai.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu