Lời giải bài 11 trang 125 SGK toán hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 11 trang 125 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh a là bằng:

Đề bài 11 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 11 trang 125

Đáp án bài 11 trang 125 SGK toán hình học lớp 11
Hình vẽ bài 11 trang 125 sách giáo khoa hình học lớp 11
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu