Đáp án bài 4 trang 12 sách giáo khoa hình học 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 12 SGK Toán hình học lớp 12.

Đề bài

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.

Đáp án bài 4 trang 12 sgk hình học lớp 12

Chia lăng trụ ABD.A'B'D' thành ba tứ diện DABD', A'ABD', A'B'BD'. Phép đối xứng qua (ABD') biến DABD' thành A'ABD', Phép đối xứng qua (BA'D') biến A'ABD' thành A'B'BD' nên ba tứ diện DABA', A'ABD', A'B'BD' bằng nhau

Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B'C'D' ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.

hình lập phương

Cập nhật ngày 18/09/2018 - Tác giả: Thanh Long
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM