Bài 3 trang 87 SGK Hóa 8

Xuất bản ngày 20/01/2020

Bài 3 trang 87 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 3 trang 87 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 3 trang 87 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 3 trang 87 SGK Hóa 8

Đề bài

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Cách giải

- Bước 1: Đổi 1  (m3) = 1000 (dm3 ) = 1000 (lít)

- Bước 2: Tính phần trăm khí CH4 có trong 1  m3 khí: % CH4 = 100% - % tạp chất không cháy

Tính thể tích khí CH4 và số mol của CH4

\({V_{C{H_4}}} = \dfrac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = ?\)\( =  > {n_{C{H_4}}}(dktc) = \dfrac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = ?\,(mol)\)

- Bước 3: Viết phương trình hóa học xảy ra

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2 + 2H2O

Theo PTHH: \({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}} = ?\,(mol) \)\(=  > {V_{{O_2}}}(dktc) = {n_{{O_2}}}.22,4 = ?\,\,(lit)\)

Đáp án

Bài làm cách 1

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.

Phần trăm của metan là: % CH4 = 100% - 2% = 98%

\(\begin{gathered} {V_{C{H_4}}} = \dfrac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = \dfrac{{1000.98\% }}{{100\% }} = 980\,\,\,(lit) \hfill \\ = > {n_{C{H_4}}}(đktc) = \dfrac{{980}}{{22,4}} = 43,75\,(mol) \hfill \\ \end{gathered} \)

Phương trình phản ứng hóa học :

\(\eqalign{ & C{H_4}\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{O_2}\,\,\, + \,\,2{H_2}O \cr & \,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr & \,43,75\,\, \to \,\,\,\,\,2.43,75\, = 87,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

\( {V_{{O_2}}}(đktc) = 87,5.22,4 = 1960\) (lít).

Bài làm cách 2

Ta có: \(1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000\ lít\)

Trong \(1 m^3\) có chứa 2% tạp chất nên lượng khí \(CH_4 \) nguyên chất là:

\(V_{CH_4\ nguyên\ chất}=V_{CH_4\ ban\ đầu}\times \%CH_4(nguyên\ chất)=\frac{1000\times (100\% - 2\%)}{100\%} = 980\ lít \)
\(=> n_{CH_4} =\frac{V}{22,4}=\frac{ 980}{22,4} = 43,75 mol \)

Phương trình phản ứng:\(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t{}^\circ } CO_2 + 2H_2O \)

Từ phương trình ta có: \(n_{O_2} = 2n_{CH_4} = 2.43,75 = 87,5 mol\)

\(=> V_{O_2\ cần\ thiết} =n\times 22,4= 87,5\times 22,4= 1960 \ lít\)

Ghi nhớ

- Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa.

- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

- Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

»» Bài tiếp theo:: Bài 4 trang 87 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 3 trang 87 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM