Trả lời câu hỏi bài 3 trang 73 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 73 sách giáo khoa sinh học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài:

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào?

Trả lời:

Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.

Người ta vận dụng những hiểu biết về mức phản ứng để tăng năng suất vật nuôi cây trồng theo hai cách:

  • Áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp
  • Cải tạo, thay giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X