Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 73 SGK sinh học lớp 9 để hiểu được khái niệm của thường biến và cách phân biệt thường biến với đột biến.

Đề bài:Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến

Trả lời:

-    Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

-   Phân biệt thường biến với đột biến

Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9
 

 

doctailieu.com
Tải về
01/09/2018    08:52 AM
01/09/2018    08:52 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu