Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 73 SGK sinh học lớp 9 để hiểu được khái niệm của thường biến và cách phân biệt thường biến với đột biến.

Đề bài:Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến

Trả lời:

-    Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

-   Phân biệt thường biến với đột biến

Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 1 trang 73 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
01/09/2018    08:52 AM
01/09/2018    08:52 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu