Giải bài 2 trang 73 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 73 SGK sinh học lớp 9 để trả lời cho câu hỏi mức phản ứng là gì?

Đề bài: Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.

Trả lời:

Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

Ví dụ :

- Giống lúa DR2 được tạo ra từ một dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, chỉ đạt 4,5-5 tấn/ha/vụ trong điều kiện bình thường.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X