Bài 3 trang 29 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 07/01/2019

Giải bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy thực hiện các yêu cầu sau

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về Nguyễn Thái Học cùng con đường yêu nước của ông trong bài 2 trang 28 TBĐ Sử 12, các em học sinh tiếp tục tìm hiểu về chặng đường của Nguyễn Ái Quốc cùng trong thời gian này.

Câu hỏi

Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

b. Cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Xem thêm: Bài 4 trang 29 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

a.

Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc đầu những năm 1930

b.

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trực tiếp triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua cương lĩnh giải phóng dân tộc đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam về sau.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM