Bài 1 trang 28 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản ngày 07/01/2019

Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Quan sát hình 28 và dựa vào nội dung SGK, hãy cho biết cuốn sách “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Quan sát hình 28 và dựa vào nội dung SGK, hãy cho biết cuốn sách “Đường Kách mệnh” có tác dụng như thế nào đến việc đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam?

Xem thêm: Bài 2 trang 28 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải 
Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

- Cuốn sách “Đường Kách mệnh” là tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu.

- Góp giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin cho đội ngũ cán bộ.

- Chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM