Bài 3 trang 27 sgk hóa 9

Xuất bản: 09/08/2018 - Cập nhật: 20/09/2018 - Tác giả: Giangdh

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 27 sách giáo khoa hóa học lớp 9

Đề bài

Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4 gam NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3.

a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)?

b) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

Đổi số mol  CO; mol NaOH

Viết PTHH:  2NaOH + CO→ Na2CO3 + H2O

Hướng dẫn giải bài 3 trang 27 sgk hóa lớp 9

Tỉ lệ nào nhỏ hơn thì chất đó phản ứng hết. Mọi tính toán theo chất phản ứng hết.

Đáp án bài 3 trang 27 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 3 trang 27 sgk hóa lớp 9

Vậy COphản ứng hết. NaOH dư. Mọi tính toán theo số mol của CO2

Theo PTHH: nNaOH pư = 2nCO2 = 2.0,07 = 0,14 (mol)

=> nNaOH dư = 0,16 – 0,14 = 0,02 (mol)

a) Chất còn dư là NaOH và dư: 0,02 x 40 = 0,8 g

b) nNa2CO3 = nCO2 = 0,07 (mol)

Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: 0,07 x 106 = 7,42 g.

» Bài tiếp theo: Bài 1 trang 130 SGK Hóa 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM