Giải toán lớp 11: Đáp án bài 3 trang 15 SGK hình học

Đáp án bài 3 trang 15 SGK hình học lớp 11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Bài 4. Phép đối xứng tâm

1. Đề bài

Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

2. Đáp án - hướng dẫn

– Đường thẳng là một hình có vô số tâm đối xứng bởi bất kì điểm nào thuộc đường thẳng cũng đều là tâm đối xứng biến đường thẳng thành chính nó.

– Hình gồm hai đường thẳng song song d // d’ cũng có vô số tâm đối xứng là các điểm thuộc đường thẳng Δ song song cách đều d, d’.

- Hình tròn là những hình có vô số tâm đối xứng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top