Giải bài 1 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 1 trang 15 SGK hình học lớp 11 Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Bài 4. Phép đối xứng tâm

1. Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A (− 1 ; 3) và đường thẳng d có phương trình x − 2y + 3 = 0 . Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm O .

2. Đáp án - hướng dẫn

Đáp án bài 1 trang 15 SGK toán hình học lớp 11
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top